20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
INTERNET KLUB MLADÁ GARDA

História, intranetová sieť. Vznik internátnej intranetovej siete sa datuje približne niekde spred čias roku 1999, keď vtedajší Študentský parlament v spolupráci s pánom dekanom Jelemenským začal budovať počítačovú sieť, ktorá mala za úlohu priblížiť internet a modernú techniku bližšie k študentom.
Pripojenie do internetu - poskytuje SANET a je riešené optickým káblom o rýchlosti 10Gbit/s pre ŠDMG, ďalej sa vetví na 5x 1Gbit/s pre IKMG.
Fyzická topológia siete - 1ks hlavný chrbticový prepínač DELL Powerconnect 7024 + 10Gbit modul + SFP+ LR modul + Single Mode optické vlákno po Námestie Slobody 17. Z chrbticového prepínača sa napája celá sieť IKMG pomocou linkovej agregácie ( 4x 1Gbit/s pre užívateľský traffic a servery, a zvlášť 1Gbit/s pre Multicast traffic). Táto konektivita vstupuje do smerovača a firewallu ( Debian ). Nasleduje prepojenie pomocou 10 Gbit/s linky s prepínačom DELL Powerconnect 8024F, odkiaľ sa napája 1ks DELL 6248 a CISCO 4503E pre konektivity serverov v serverovej miestnsoti, 2ks CISCO SG300-10MPP pre konektivitu kamier a 8ks DELL Powerconnect N2024P 24-portových POE 10/100/1000/10000 Mbit/s prepínačov. POE prepínače následne napájajú a robia konektivitu 64 až 128 802.11ac (2.4GHz + 5GHz) prístupovým bodom, taktiež robia konektivitu 15ks 48-portovým DELL Powerconnect 6248 10/100/1000 Mbit/s prepínačom, 1ks DELL Powerconnect N2048 10/1000/10000 Mbit/s prepínačom určeným pre pripojenie jednotlivých poschodí na blokoch, pričom na každej izbe sa nachádza prípojka do siete, na dvojlôžkových sú k dispozícií 2 prípojky a na jednolôžkových 1 prípojka. IKMG spravuje aj vstupy do posilňovne, študovní, úschovní bicyklov a kamerový systém s 15ks FULL HD kamerami a prevádzkou 24x7.
Ako sa pripojiť? Platba za členstvo v INTERNET KLUB MLADÁ GARDA sa realizuje hotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vo VÚB banke. Informácie (členské, číslo účtu, atď) nájdete na stránke: https://registracia.ikmg.sk. Všetky potrebné veci pre platbu ako aj návody, rady a upozornenia nájdete na vyššie spomenutej stránke.
Každý člen IKMG je povinný riadiť sa a dodržovať pravidlá IKMG,STUNET,SANET. Pri porušení pravidiel bude členstvo zrušené bez nároku na vrátenie členského poplatku!