20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Ako sa stať „Cechárom“?

Ako sa stať „Cechárom“? - cechárom sa môže stať každý jeden študent STU. Byť v cechu znamená pre študenta študujúceho hlavne na SjF len výhody (hlavne finančné úľavy na internet MG bloky A,B,C,D,E , posilňovňu, zájazdy či beániu), - zápisné do ŠCS stojí na dobu 5 rokov 25€, teda na rok 5€. Viac informácií (číslo účtu, variabilný symbol, atď) nájdete po registrovaní sa na Registracia.
Zlavy využíva už približne 300 študentov.. Pridaj sa aj ty!