20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Zložky šcs

Riadiacim orgánom ŠCS je Študentský parlament (ŠP) organizujúci spoločenské, športové a kultúrne podujatia nielen pre členov ŠCS, ale aj všetkých študentov SjF. ŠP je ústredný zastupiteľský a samosprávny orgán. Má schvaľovaciu a výkonnú moc a je nadradeným nad zvyšnými zložkami ŠCS. ŠP sa skladá z členov Študentského cechu strojárov.
Internet Klub Mladá Garda je krúžok, ktorý prevádzkuje počítačovú sieť a poskytuje internetové pripojenie, a to až rýchlosťou 1GBit u konečného užívateľa. Vznik internátnej intranetovej siete sa datuje približne niekde spred čias roku 1999, keď vtedajší Študentský parlament v spolupráci s pánom dekanom Jelemenským začal budovať počítačovú sieť, ktorá mala za úlohu priblížiť internet a modernú techniku bližšie k študentom. Začali sa prípravy projektu novej siete, ktorý pôvodne plánoval pripojiť každú izbu na Strojárskej strane na internáte Mladá Garda
Na Mladej Garde funguje posilňovňa Herkules & Diana pod blokom K na chemickej strane, ktorá má nepretržitú prevádzku. Herkules zastrešuje Študentský parlament ŠCS. V prípade záujmu o členstvo prípadne dotazov a problémov kontaktujte: herkules [at] garda.sk. Posilňovňu si môžete prísť zadarmo obzrieť a zvážiť členstvo.
Strojársky časopis ŠKRT si pri príležitosti strojárskej beánie (2009/2010) pripomenul 20 výročie jeho vzniku, a tak sa môže popýšiť ako najstarší vysokoškolský časopis. Časopis sa snaží oboznámiť študentov o dianí na fakulte článkami alebo samostatnými rozhovormi s profesormi, docentmi či učiteľmi z ústavov SjF. Okrem spomínaných článkov časopis ponúka krátke správy o športovom živote na fakulte, recenzie v štýle významné osobnosti či informácie o používaných softvérov. K využitiu voľného času časopis ponúka krátke exkurzy do metropol Európy, prípadne sveta. V článkoch sú zahrnuté krížovky, vtipy a iná ľahká literatúra.