20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Antibordel

Je akcia v spolupráci s vedením internátu Mladá Garda, kde my študenti pomáhame zveľaďovať prostredie okolia a vnútra internátu. Skrátka, robí sa jedno veľké jarné, jesenné upratovanie. Aktívna účasť na akcii je odmenená bonusovými bodmi k ubytovaniu. Podľa dodatku k jednotlivým kritériám STU pre prideľovanie ubytovania môžete získať 20 bodov za aktívnu účasť na akcii “Antibordel” (na ŠD Mladá garda alebo v okolí SjF).
Ako a kto sa môže zúčastniť?Zúčastniť sa môže každý, no body budú pripísané iba študentom strojníckej a chemickej fakulty STU. Spôsob prihlasovania je formou e-mailu. Informácie o termínoch “antibordelu” budú včas zverejnené na stránkach Študentského cechu strojárov a stránke ŠD Mladá garda spolu s podrobnejšími informáciami.