20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Pondelok Oct 2018 12:00

Dňa 16.10. a 17.10.sa vo vestibule Strojníckej fakulty STU uskutočnia voľby do predsedníctva SČS (predseda, podpredseda, tajomník). Kandidovať do týchto funkcií môže hociktorý člen ŠCS. Kandidátky treba poslať do 12.10.2018 23:59 na markus.melicher@stuba.sk. Odporúčame si preštudovať stanovy SČS a riadiť sa nimi.

Ceny a podrobnosti až po rozkliknutí obrázku, alebo tu

Štvrtok Apr 2018 19:37