20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Parlament a jeho členovia

Vedenie Študentského Cechu Strojárov SjF STU
  • Andej Majstrik
Andrej Majstrík
Vedenie ŠCS
predseda ŠP
scs.sk
  • Filip Abrhan
Filip Abrhan
Vedenie ŠCS
podpredseda ŠP
scs.sk
  • Bc. Peter Žiaček
Bc. Peter Žiaček
Vedenie ŠCS
tajomník ŠP
scs.sk
  • Patrik Kvasný
Patrik Kvasný
Vedenie ŠCS
4. člen vedenia ŠP
scs.sk
  • Ing. Markus Melicher
Ing. Markus Melicher
vedúci krúžku [ IKMG ]
predseda študentskej časti AS SjF STU
  • Bc. Patrik Jurovčík
Bc. Patrik Jurovčík
vedúci posilňovne [ Herkules&Diana ]
  • Štefan Holodňak
Bc. Štefan Holodňak
šefredaktor časopisu [ ŠKRT ]
  • Ivan Rusetskyi
Ivan Rusetskyi
Vedúci zahraničnej komisie ŠP
scs.sk
Členovia Študentského Cechu Strojárov SjF STU
  • Zuzana Bryndzová
Zuzana Bryndzová
študentský prodekan SjF STU
  • Martin Ondraščin
Martin Ondraščin
člen AS SjF STU
predseda študentskej časti AS STU
delgát ŠRVŠ za SjF
Perspektívy Študentského Cechu Strojárov SjF STU
prihlás sa a môžeš tu byť práve ty! vedenie [at] scs.sk
Daný zoznam členov študentského parlamentu sa však dúfame čoskoro zmení a rozrastie sa práve o niektorých z Vás prvákov. Každoročne prebieha výberový proces v ktorom sa snažíme vybrať zo záujemcov tých najlepších a z nášho pohľadu najperspektívnejších ľudí pre cech. Tento rok prebehne opäť výberový proces ktorého sa môže zúčastniť každý jeden z Vás. Bližšie informácie budú včas oznámené tu na stránke a isto neprehliadnete aj množstvo plagátov rozvešaných po škole a na internáte.Treba mať len otvorené oči a žiadna informácia Vám nemôže ujsť.