20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Športový deň dekana

Táto akcia je síce organizovaná strojníckou fakultou, konkrétne bývalou katedrou telesnej výchovy, ale na organizácií sa podieľame aj my. V tento deň majú študenti možnosť si zahrať rôzne druhy športov ako napríklad futbal, volejbal, basketbal a iné. Tí najlepší sú ocenení vecnými cenami.
Galérie z akcií: Športový deň dekana 2013