20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
O Šudentskom Cechu strojárov

Študentský cech strojárov, je nezávislá organizácia, ktorá združuje študentov strojníckej fakulty, podporuje ich aktivity a presadzuje práva na akademickej pôde. Riadiacim orgánom ŠCS je študentský parlament organizujúci spoločenské, športové a kultúrne podujatia nielen pre všetkých študentov SjF. Ako sa stať „Cechárom“? cechárom sa môže stať každý jeden študent Strojníckej fakulty. Byť v cechu znamená pre študenta študujúceho na SjF STU v Bratislave len výhody (hlavne finančné úľavy na internet, posilňovňu, zájazdy či beániu),