20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Job Fórum

Akcia, pri ktorej sa prezentujú rôzne strojárske firmy a zároveň informujú študentov o ich možných budúcich pracovných príležitostiach. Firmy sa prezentujú vo forme stánkov a krátkych prednášok. Celá akcia prebieha na pôde SjF STU.