20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
ČASOPIS ŠKRT

REDAKCIA ŠKRT
Bc. Štefan Holodňak
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava
Študentský časopis Strojníckej fakulty STU – ŠKRT, je najstarším časopisom svojho druhu na Slovensku s dlhodobou tradíciou, kde svojím nepretržitým fungovaním už presiahol celé dve desaťročia a v tomto smere plánuje zotrvať naďalej.
Škrt sa Vám vždy snažil, snaží a dokonca i bude snažiť priniesť tie najaktuálnejšie články z diania na Strojníckej fakulte STU, ale aj rôzne zaujímavosti o vede, výskume a iných témach, ktoré hýbali a momentálne hýbu svetom. Neodmysliteľnou súčasťou je množstvo rozhovorov s pracovníkmi školy i so samými študentmi, aby sme Vám priniesli pohľad z oboch strán. Ďalej sa tu môžete nájsť veľa informácií týkajúcich sa športu, kde Vám v každom čísle napíšeme o športových udalostiach na fakulte, ale i mimo nej a spravíme krátky podrobnejší prehľad týchto podujatí. Ako bonbónik sú vždy prítomné vtipy a krížovky, ktoré Vám spríjemňujú a odľahčujú niekedy stresujúci pobyt v útrobách našej fakulty.
Každým školským rokom vyjde šesť čísel časopisu, teda v prepočte je to jedno číslo na jeden mesiac (ak samozrejme nerátame dve skúškové obdobia, kde by sme sa nemali rozptyľovať, ale plne sústrediť na školu. Momentálne sa časopis tlačí čiernobielo až na obálku, ktorá vychádza farebne, aby oživila a spestrila celkový dojem z diela. Tlačí sa koncom mesiaca a na začiatku nasledujúceho sa zadarmo rozdáva v najfrekventovanejších oblastiach našej fakulty. Nie je možné aby Vám ušiel z pozornosti.
Plány do budúcnasú jednoduché a prosté. Skvalitniť úroveň článkov časopisu, prinášať ešte zaujímavejšie a napínavejšie príbehy z Vašich záujmových oblastí a prijať nových potenciálnych spolupracovníkov.