20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Beánia Strojárov 2014

Organizátori veľmi pekne ďakujú všetkým hosťom za účasť a veria, že sa im tohtoročná Beánia Strojárov páčila a všetkých vás radi privítajú opäť o rok.
Fotky zo sály už kompletné! Ateliér v priebehu najbližšieho týždňa.
foto sála: Veronika Budzáková Photography
foto ateliér: Miloš Obert Photography