20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Ako získať členstvo v IKMG?

Ako sa pripojiť? Platba za členstvo v INTERNET KLUB MLADÁ GARDA sa realizuje hotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet vo VÚB banke. Ako variabilný symbol použijete svoje AIS-ID.

Všetky potrebné veci pre platbu ako aj návody, rady a upozornenia nájdete na stránke registracia.ikmg.sk

Každý člen IKMG je povinný riadiť sa a dodržovať pravidlá IKMG,STUNET,SANET. Pri porušení pravidiel bude členstvo zrušené bez nároku na vrátenie členského poplatku!
Pri platení si poriadne skontrolujte doklad o zaplatení, pretože užívatelia s platbou na zlý účet, zo zlou sumou, alebo nevyplneným variabilným symbolom nebudú pripojený k sieti.
Cenník
Technológia 1Gbit/s
Rok 30 €
Semester 22 €
Mesiac 6 €
Týždeň 3 €