20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
História IKMG

História, intranetová sieť. Vznik internátnej intranetovej siete sa datuje približne niekde spred čias roku 1999, keď vtedajší Študentský parlament v spolupráci s pánom dekanom Karlom Jelemenským (SjF) začal budovať počítačovú sieť, ktorá mala za úlohu priblížiť internet a modernú techniku bližšie k študentom.
Vplyvom rýchleho pokroku v oblasti IT (informačných technológií) pôvodne vybudovaná sieť morálne zastarala, preto bolo potrebné spraviť kroky vedúce k skvalitneniu poskytovaných služieb. V priebehu akademického roku 2002/2003 sa začali prípravy projektu novej siete, ktorý pôvodne plánoval pripojiť každú izbu na blokoch.
Počas akademického roku 2002/2003 sa podarilo pripojiť k novej sieti všetky izby na bloku C. Ostatné izby (bloky A, B, D, E) boli k sieti pripojené v priebehu jesene - zimy 2003. Pripojením posledného bloku k sieti bola ukončená etapa fyzickej implementácie pripojenia k počítačovej sieti.
Počas roku 2007 bola realizovaná výmena starej kabeláže pod blokmi za optické vlákna, čo umožnuje vyššiu prenosovú rýchlosť. Na jar roku 2008 sa začalo s rekonštrukciou siete na bloku E. Počas letných prázdnin 2008 bol zrekonštruovaný celý blok A a izby na bloku B končiace dvojčíslim 09 - 16. V zimnom semestri šk. roku 2008/2009 bola dokončená rekonštrukcia na bloku B. V zimnom semestri 2009/2010 bola ukončená predposledá etapa kompletetnej rekonštrukcie na všetkých blokoch.
V priebehu leta 2012 a začiatkom zimného semestra 2012/2013 sa podarilo prekáblovať poslednú časť (stovky) bloku C a kompletnú výmenu optickej kabeláže od serverovňe až po každý blok.
Počas rokov 20132016 sa vykonala kompletná úprava serverovej miestnosti, upgradli sme uplink celej Mladej Gardy na 10Gbit/s, kompletne sa zrekonštruovala serverová miestnosť vrátane nášho racku, vybavenia, serverov, záložného zdroja, prepínačov a smerovačov. Zaviedol sa centrálny kamerový systém pre naše priestory a zároveň sa vybudovala úschovňa bicyklov. Natiahlo sa približne 200m optickej kabeláže a 1km metalickej kabeláže. Komplexne sa zoservisovali aktívne prvky (prečistenie, profylaktika, výmena chladenia). Taktiež sa nám v roku 2016 až 2017 skoro podarilo zjednotiť celý študentsky domov pod jedotnú, našu, správu. Členské sa každoročne znížovalo až na sumu 32€ na rok.
Rok 2017 je pre nás veľmi významný, pretože sa kompletne prepracoval registračný portál, architektúra siete (ktorá plnila svoju funkciu 6 rokov bez akéhokoľvek problému). Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti užívateľov, šetrenie verejného IPv4 adresného priestoru, zrýchlenie rýchlosti konečným užívateľom, zavedenie WiFi prístupových bodov (4-5km metalickej kabeláže, prístupove body sme počas roku 2016-2017 testovali). Rok 2017 sa dá považovať za významný za poslednu dekádu nášho pôsobenia. Výrazna zmena nastala aj vo výške členského, ktoré kleslo na sumu 30€.