20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Pravidlá klubovne

Skrátené pravidlá
  1. Jediné čo potrebuješ je zaregistrovať sa na registracia.ikmg.sk
  2. Tvojim preukazom je karta ISIC ktorá zároveň slúži ako kľuč na otvorenie klubovne, nezabúdaj, vždy ju maj pri sebe!
  3. Keď odchádzaš, uisti sa že si riadne zavrel dvere, pretože nikto nechce aby nám tam niekto niečo ukradol, alebo zničil.
  4. Keď vstúpiš do klubovne, skontroluj si svoj počítač, či mu nič nechýba pretože teraz si zaň zodpovedný.
  5. Podpisom súhlasíš s tým že budeš monitorovaný kamerovým systémom, a môže byť použitý proti tebe v prípade porušenia zákonov SR, akademických zákonov alebo dobrých mravov.
Administrátori: mail pre všetkých: ucebna [at] scs.sk
© 2013 - 2018 [ IKMG ], SCS