20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nedeľa Jan 2015 19:06

Nedeľa Jan 2015 00:18

Stravovanie Mladá Garda a STU
Otváracie hodiny, objednanie jedla, webkredit, dobíjanie kreditu, dotačný systém, ostatné možnosti stravovania na STU, alergény
Ahojte, rozhodli sme sa vám priblížiť možnosti stravovania u nás na internáte Mladá garda a v ostatných jedálňach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
ŠJ Mladá Garda, Račianska 103
Jedáleň je otvorená od pondelka do nedele. Pondelok až piatok je otváracia doba od 12:00 do 19:00, cez víkendy je to len medzi 12:00 – 14:00. Všetky hodiny a dni platia počas školského roka. Mimo tohto obdobia je vždy zverejnený oznam o zmene otváracích hodín.
Sobota Jan 2015 22:56

Semestrálne platby IKMG a HERKULES.
Radi by sme vás upozornili na semestrálne platby ktoré akceptujeme až od 09.02.2015. Ak ste už na internáte a internet potrebujete, je potrebné využiť mesačnú platbu prípadne týždenné platby.
Pýtate sa prečo práve od tohto dátumu?
Semester začína oficiálne od 16.02.2015 rovnako pre obidve fakulty SjF aj FCHPT. Platbu sme sa rozhodli akceptovať najskôr týždeň pred oficiálnym začatím semestra a nie skôr pretože by ostatný členovia ktorý si zaplatili buď ročné alebo semestrálne platby na začiatku akademického roka boli znevýhodnení.
Utorok Dec 2014 19:17